Femlora

rețea de crengi

rețea de crengi înmugurite
aceeași rețea- cu flori și frunze